"The working group Elysian Fields 2006–2016 aims at bringing performance into close connection with its
historical and cultural framework. However, this is not done only by reconstruction, but by varying multiple parameters related to perfomativity."

Karttunen Rondo Music Magazine 2015


PekkaCSpressi


"Elysionin kedot-työryhmän tavoitteena on luoda esitykseen historiallista kontekstia, mutta ei niinkään rekonstruktiona, vaan joka esityksessä asiaa on lähestytty eri tavalla". Karttunen Muusikko-lehdessä 2016.


https://www.facebook.com/Elysionin-kedot-1605986346373621/

All Essays