CV ASSI KARTTUNEN

Cembalisti Assi Karttunen on erikoistunut esittä mä ä n ja tutkimaan barokkimusiikkia. Hä n esiintyy solistina ja kamarimuusikkona myö s monitaiteellisissa ja kokeellisissa työ ryhmissä kantaesittäen uutta musiikkia.

Karttunen on levyttä nyt 4 soolo-CD:n verran mm. Couperinin, Rameaun, Frobergerin, Lynchin ja Frescobaldin soolocembalo-ohjelmistoa ja esiintynyt solistina ja kamarimuusikkona Italiassa, Belgiassa, Saksassa, Englannissa, Skotlannissa, Irlannissa, Japanissa, Venä jä llä , Virossa, Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa. Hän soitti 11 vuotta Finnish Baroque Orchestrassa sekä vuosina 2006–2016 työryhmässä Elysionin Kedot ja soittaa parhaillaan nykymusiikkia esittävässä triossa Superpluck.

Karttunen työ skentelee instrumenttipedagogian ja vanhan musiikin lehtorina Sibelius-Akatemian DocMus-tohtorikoulussa ja vanhan musiikin aineryhmässä , jossa hä n on opettanut mm. cembalonsoittoa ja basso continuoa yli 20 vuotta. Hän on julkaissut tutkimustaan julkaisuissa, kuten Musiikki, JCLA (Journal of Comparative Literature and Aesthetics), Trio Research Publication sekä Ruukku Studies in Artistic Research.

CV ASSI KARTTUNEN

Harpsichordist Assi Karttunen has specialized in performing and researching Baroque music. She also performs in interdisciplinary groups with experimental and contemporary repertory.

Karttunen has recorded 4 CDs of solo works by Couperin, Rameau, Froberger, Lynch and Frescobaldi. As a soloist she has performed in Italy, Belgium, UK, Ireland, Germany, Scotland, Japan, Russia, Germany, Estonia, Norway, Denmark and Sweden and played in several orchestras and ensembles, 11 years in the Finnish Baroque Orchestra and worked during 2006– 2016 in the Elysian Fields-workshop. She currently works in the Superpluck contemporary music trio.

Karttunen works as an instrument pedagogy and early music lecturer at the Early Music faculty and at the DocMus, Doctoral school of Sibelius Academy. Karttunen has published her research in journals like a peer-reviewed quarterly journal Musiikki, JCLA (Journal of Comparative Literature and Aesthetics), Trio Research Publication, and Ruukku Studies in Artistic Research.Image