Est-sarjan julkaisu 15. Sibelius-Akatemia, DocMus-yksikkö, taiteellisen tohtorintutkinnon kirjallinen työ.
Yliopistopaino Helsinki 2006.

Tiivistelmä – Humanistisella kulttuurisuuntauksella on tunnetusti ollut vahva vaikutus ranskalaiseen kulttuuriin. Taiteelliseen tohtorintutkintoon kuuluvassa kirjallisessa työssäni, Humanismin perintö ranskalaisessa kantaatissa vuosina 1700–1730, keskityn pohtimaan tuon suuntauksen ilmenemistä yhden sävellyslajin, ranskalaisen kantaatin, puitteissa. Kahdeksan lukua sisältävä työni on musiikin ja sanojen taustalla elävien taideperiaatteiden ja antiikin vaikutteiden, kuten mimesis -periaatteen, ethos-opin ja retoriikan, kartoittamista ja niiden muuntuneiden ilmenemistapojen havainnointia. Työni painottuu pohtimaan ranskalaisen 1700-luvun kantaatin esteettisfilosofista taustaa.

Abstract - This written presentation, "The heritage of humanism in the eighteenth century French cantata, 1700-1730", is a component of my artistic study programme. European humanism had a strong influence on French cultural trends. In my presentation, I discuss basic humanistic principles and their influence on the eighteenth century French cantata. The presentation consists of eight chapters, in which I have examined artistic principles like mimesis, ethos and the art of rhetoric in the music and words of the cantatas; and how these principles were transformed and re-manifested themselves. The emphasis of my thesis is on exploring the aesthetic and philosophical background of the eighteenth century French cantata.

Humanismin perintö ranskalaisessa kantaatissa 1700–1730

All Essays